Home

Nieuws

Tennisbanen gesloten wegens vorst in de grond.

Wegens vorst in de grond zijn de tennisbanen tot nader order gesloten, dit om mogelijke beschadiging te voorkomen.

de Parkcommissie.

Algemene Ledenvergadering vrijdag 27-01-2017, aanvang 20.00 uur.

Agenda A.L.V. vrijdag 27 januari 2017:


1.    Opening en voorwoord voorzitter;
2.    Notulen van de A.L.V. van 29 januari 2016;
3.    Ingekomen stukken (indien aanwezig);
4.    Mededelingen van het bestuur;
5.    Behandeling van de jaarverslagen:

De jaarverslagen, m.u.v. het financiële deel, zijn via een nieuwsbrief verstuurd;

Het financiële verslag kunt u voor de vergadering inzien;

6.    Bespreking financiële verslag 2016 en begroting 2017;
7.    Verslag kascontrolecommissie, benoeming nieuwe commissie en decharge “penningmeester”;
8.    Voorstel zonnepanelen en veranderingen in het clubhuis
9.    Verkiezing bestuursleden:

De secretaris, Jolanda Schreuders, is aftredend en stelt zich herkiesbaar. 

Eenieder die zich kandidaat wil stellen kan dit tot uiterlijk 7 dagen voor de ALV bij het bestuur doen;

10.  Mutaties commissies;    
11.  Jubileum
12.  Rondvraag, bij voorkeur en indien mogelijk kunnen vragen tot 2 dagen voor de vergadering schriftelijk ingeleverd worden bij Jolanda (via mail of brievenbus);
13.  Sluiting.

Namens het bestuur,
Jolanda Schreuders 
Secretariaat K.T.V. van Polanen

Tennis.WB Tenniskids Tour Rood/Oranje 2016-2017.

Ook dit winterseizoen wordt weer de Tennis.WB Tenniskids Tour georganiseerd bij Top Shot Oudenbosch. Er zijn dit winterseizoen 4 zondag middagen, in de periode dat de World Tour op de clubs ook stil ligt. 

In Rood spelen de kinderen 6 t/m 9 jaar van 13.00 – 15.00 uur en in Oranje spelen de kinderen van 8 t/m 11 jaar van 13.00 – 16.00 uur. De speelwijze is gelijk aan de World Tour, alleen wordt er in Oranje op tijd gespeeld. Deze middagen worden begeleid door trainers van Tennis.WB. De kosten zijn €5,- per speeldag, bij deelname aan alle 4 de speeldagen is het totaal €17,50! Totale inschrijfgeld graag voldoen bij de eerste speeldag. 

Er wordt gespeeld op 13 november, 4 december (Sinterklaas Special!), 8 januari, 19 februari. 

Geef je voor 30 oktober op via organisatie@tenniswb.nl met je naam, geboortedatum, telefoonnummer, tennisvereniging en niveau (rood 1/rood 2, oranje 1/oranje 2). 

Elke speler van 6 t/m 11 jaar is van harte welkom om mee te doen aan deze leuke en leerzame middagen, dus schrijf je snel in! Zie de flyer voor meer informatie.

Met sportieve groet,

Xira van Benten
Organisatie Tennis.WB

» Nieuws archief

Adresinfo.

K.T.V. van Polanen
Molenvliet 7b                         Postbus 104
4791 GB Klundert                  4790 AC Klundert

Tel.: 0168 - 402559
www.ktv-vanpolanen.nl

BELANGRIJK:

U kunt uw lidmaatschap beëindigen uiterlijk 2 maanden voor aanvang van het verenigingsjaar. Dat wil zeggen voor 1 november. U dient dit schriftelijk mee te delen aan het secretariaat, of via e-mail: secretariaat@ktv-vanpolanen.nl. Indien u niet tijdig opzegt bent u verplicht een volledig jaar contributie te voldoen. 
 

 

Het weer in Klundert

Buienradar